WITAMY W

ZAMKU DOBROSZYCE

Dendroflora parku przypałacowego


Tablica informacyjna

Na terenie Parku w Dobroszycach, zinwentaryzowano 21 drzew o wymiarach pomnikowych, w tym głównie gatunku rodzimego pochodzenia, w tym lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie 482 cm, dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 320 cm, Sosna pospolita (Pinus sylvestris) o obwodzie 282 cm, buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie 320 cm, grab pospolity (Carpinus betulus) o obwodzie 347 cm oraz dziesięć olsz czarnych (Alnus glutinosa) o obwodach 261-323 cm. Ponadto na uwagę zasługuje ustanowiony pomnikiem przyrody w 1964 r. wielopniowy okaz męski cisu pospolitego (Taxus baccata).

Za szczególnie cenne drzewa należy gatunki i odmiany drzew, które często poza ponad przeciętnym obwodem pnia, charakteryzują się unikalnością występowania w skali województwa dolnośląskiego, zwłaszcza dwa okazy jesionu wyniosłego ‘Diversifolia’ (Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’), o obwodach 268 i 443 cm oraz pojedyncze okazy kasztanowca żółtego (Aesculus flava) o obwodzie 252 cm oraz orzecha czarnego (Juglans nigra) o obwodzie 248 cm. Ponadto w parku rośnie miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) o obwodzie 195 cm, daglezja sina (Pseudotsuga menziesii var. glauca) o obwodzie 118 cm, dwa okazy lipy krymskiej (Tilia ×euchlora) o obwodach 223 i 180 cm, stare okazy robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), pojedynczy okaz świerku kłującego (Picea pungens) oraz szpaler kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum).

W warstwie krzewów na uwagę zasługuje okaz kłokoczki południowej (Staphylea pinnata) i kaliny koralowej (Viburnum opulus), licznie stare okazy leszczyny pospolitej (Corylus avellana), drzewiaste formy czeremchy (Prunus padus) i trzmieliny pospolitej (Euonymus europaeus) oraz skupiska śnieguliczki białej (Symphoricarpos albus), gatunku krzewu powszechnie spotykanego w kompozycjach założeń ogrodowych typu krajobrazowego.

Na przedwiośniu w runie parkowym obserwować możemy kwitnącą śnieżyczkę przebiśnieg (Galanthus nivalis), śnieżyce wiosenną (Leucojum vernum), zawilca żółtego (Anemone ranunculoides), zawilca gajowego (Anemone nemorosa), złość żółtą (Gagea lutea), ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), oraz obcego pochodzenia cebulice syberyjską (Scilla siberica), która niegdyś powszechnie była sadzona w założeniach ogrodowych na terenie obecnej Polski zachodniej. Pomiędzy kwitnącymi blinami dostrzec można połacie bluszczu pospolitego (Hedera helix), który porasta również pnie drzew, przechodząc w kwitnącą formę generatywną. Ponadto z tyłu pałacu stwierdza są obecność skupiska paproci.


Aktualności | O nas | Apartamenty | Imprezy | Galeria | Kontakt | Mapa | Historia | Partnerzy | Regulamin