WITAMY W

ZAMKU DOBROSZYCE

Projekt Miniobserwatorium przyrodnicze wraz z żywą edukacją w Pałacu DobroszycachOperacja własna pn: „Miniobserwatorium przyrodnicze wraz z żywą edukacją w Pałacu Dobroszycach” współfinansowana jest z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury ogólnodostępnej dla mieszkańców terenu Dobrej Widawy oraz turystów z zakresu edukacji przyrodniczej. W ramach projektu powstanie miniobserwatorium przyrodniczo-astronomiczne astronomicznego w celu uatrakcyjnienia i poszerzenia oferty dla turystów i osób przebywających w Pałacu i jego otoczeniu. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Miniobserwatorium przyrodniczo-astronomicznego wraz z ze ścieżką edukacyjną w Pałacu Dobroszycach.


Aktualności | O nas | Apartamenty | Imprezy | Galeria | Kontakt | Mapa | Historia | Partnerzy | Regulamin