WITAMY W

ZAMKU DOBROSZYCE

Krzewy Parkowe


Kłokoczka Południowa (łac. Staphylea pinnata)

Kłokoczka Południowa

Gatunek rodzimego pochodzenia, który na stanowiskach naturalnych objęty jest ochroną gatunkową nieprzerwanie od 1957 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. jest gatunkiem chronionym ściśle, wobec którego zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania oraz niszczenia jego siedlisk. Kłokoczka południowa występuje głównie w Karpatach, na terenie Dolnego Śląska, jej pojedyncze stanowiska notowane są w Sudetach i Pogórzu Sudeckim. Nazwa kłokoczka pochodzi od dźwięku wydawanego przez dojrzałe nasiona w rozdętych torebkach nasiennych. Z kłokoczką południową wiązało się wiele zwyczajów i obrzędów, a same krzewy z uwagi na dekoracyjne kwiaty zebrane w długie zwisające białe groniaste wiechy i owoce dawniej z chęcią były wykopywane ze stanowisk naturalnych do ogrodów i cmentarzy. Na terenie Bolkowa (powiat jaworski) nasiona kłokoczki nazywane były orzeszkami szczęścia (niem. „Glücknusse”), które były ofiarowane dzieciom w celu zapewnienia im pomyślności. Kłokoczka miała szerokie zastosowanie w celach religijnych: z nasion produkowano różańce, używano do produkcji palm wielkanocnych, a także wykorzystywano ją w święto Wniebowstąpienia, oktawę Bożego Ciała czy w dniu Matki Boskiej Zieleniej.

Śnieguliczka Biała (łac. Symphoricarpos albus)

Śnieguliczka Biała

Gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, krzew rozrastający się rozłogami. Liście charakteryzują się tzw. heterofilią, czyli różnolistnością. Na wybujałych, często przewieszających się pędach, często wrębne lub z klapami. Owocami są białe kuliste jagody, które długo utrzymują się na pędach. Gatunek miododajny. Krzew powszechnie stosowany w parkach zabytkowych. Z uwagi na białe owoce oraz jasne liście sadzony był w celu rozświetlania przestrzeni, zwłaszcza pod zwartym okapem drzew.

Kalina Koralowa (łac. Viburnum opulus)

Kalina Koralowa

Gatunek rodzimy, naturalnie rośnie na wilgotnych, średnio żyznych i żyznych glebach na terenach grądów i łęgów, rzadziej olsów. Kwitnienie po rozwoju liści w maju-czerwcu. Kwiaty zebrane w baldachy osiągające średnicę nawet 10 cm. Kwiatostan zbudowany jest z kwiatów płodnych i płonnych, które zebrane są na obwodzie kwiatostanu. Liście rozwijają się równocześnie z kwiatami, jesienią przebarwiają się na kolor szkarłatnopurpurowy. W latach 1983-2014 objęta była ochroną prawną. W tradycjach wielu narodów słowiańskich odgrywała istotną rolę. Była częstym motywem pieśni ludowych, związana była w tradycjach związanych z weselami i pogrzebami, symbolizując młodość i niewinność. Owoce są pokarmem wielu gatunków ptaków, m.in.: rudzika, gila, kwiczoła, kosa, drozda śpiewaka, paszkota i jemiołuszki. Owoce kaliny długo utrzymują się na krzewie, z uwagi na ten fakt twierdzi się, że owoce tego gatunku są uzupełnieniem diety ptaków dopiero w długie i srogie zimy, kiedy brakuje innego pokarmu.

Leszczyna Pospolita (łac. Corylus avellana)

Leszczyna Pospolita

Naturalnie występuje w żyznych lasach liściastych i mieszanych, m.in. w grądach. Kwitnie z początkiem marca, a nawet w lutym. Najobficiej owocuje na terenach o dużej dostępności światła. W parkach zabytkowych pełni funkcję akcentu w czasie kwitnienia, rozświetlając wnętrza krajobrazowe, a zwisające kotki urozmaicają kompozycję parkową. Owoce leszczyny pospolitej stanowią pokarm licznych ptaków i ssaków leśnych, zwłaszcza sójki i orzechówki.

Czeremcha Pospolita (łac. Prunus padus)

Czeremcha Pospolita

Gatunek związany z lasami liściastymi i glebami świeżymi, wilgotnymi. Mimo preferencji siedliskowych, krzew tolerancyjny w stosunku do gleby i światła, dobrze znosi zacienienie. Naturalnie rośnie w łęgach, grądach, buczynach. Liście rozwijają się bardzo szybko, bo już w marcu. Kwitnie w maju-czerwcu po rozwoju liści, wcześniej niż inwazyjna, pochodząca z Ameryki Północnej, czeremcha amerykańska, zwana również późnią. Owocami czeremchy pospolitej żywi się wiele gatunków ptaków, m.in.: rudzik, kopciuszek, droździk, kos, drozd śpiewak, kwiczoł.

Trzmielina Pospolita (łac. Euonymus europaeus)

Trzmielina Pospolita

Rośnie głównie w grądach i buczynach oraz zakrzywieniach śródpolnych. Kwitnie w maju/czerwcu. W miejscach silnie nasłonecznionych liście wybarwiają się na czerwono. Owocem jest czterokomorowa torebka, która dojrzała wybarwia się na kolor intensywnie różowy. Owoce trzmieliny pospolitej są źródłem pokarmu licznych gatunków ptaków, m.in.: kosa, rudzika, śpiewaka, kwiczoła.


Aktualności | O nas | Apartamenty | Imprezy | Galeria | Kontakt | Mapa | Historia | Partnerzy | Regulamin